8 tipov, ako zvládnuť prvák na VŠ

Vstup na vysokú školu je v mnohom krokom do neznáma a prvý rok na vás čaká množstvo noviniek. A to nielen prvé, niektoré tipy v tomto článku vám pomôžu po celú dobu vaše štúdia. Pozrite sa na ne. 

  1. Urobte si vlastný prieskum 

Príprava pred zápisom je pomerne dôležitá. Nikdy nie je na škodu urobiť si menšiu náskok, rozhliadnuť sa po internete a zistiť pár informácií. Nielen na stránkach školy, ale aj na sociálnych sieťach nájdete to, čo by ste inak museli zisťovať až za pochodu. Naviac sa môžete zoznámiť s budúcimi spolužiakmi. A to sa hodí. 

  1. Spojte sily

Poznávanie novej školy by ste tiež mali podľa rád študentov zasvätiť prvé týždne semestra. Väčšinovo radí spojiť sily s ďalšími spolužiakmi. Spoločne môžete preskúmavať zákutia študijných informačných systémov, zisťovať študijné povinnosti, dochádzku a aktuality alebo si radiť so zápisom predmetov. 

  1. Rozvrhnutie štúdia 

Na niektorých školách funguje kreditný systém, kde nie je striktne predpísané, v akom ročníka je potrebné jednotlivé predmety plniť. Niektoré predmety si teda môžete preložiť na ďalšie roky, ale študenti zároveň upozorňujú, aby ste pri tom boli opatrní. Niektoré kurzy sú podmienkou zápisu do ďalších, v iných sa učia základy, ktorých zvládnutie je potrebné pre ďalšie štúdium. Nič nepodceňte. 

Tip: Prvý rok na VŠ nie je žiadna sranda, a to ani pokiaľ vychytáte všetky tipy. Ak budete potrebovať, vždy môžete využiť možnosť vypracovania seminárne práce a tým získať potrebný čas. 

  1. Ako na vyučujúci? 

Samostatnou kapitolou sú vyučujúci. Problémy vám môže robiť aj taká maličkosť, ako je správne oslovovanie. Zatiaľ čo na strednej škole sa často pre všetky vyučujúci používa titul profesor a učiteľ, na vysokých školách je všetko inak. Nezabudnite preto ani na použitie zodpovedajúcich titulov pri zdravenia a oslovovaní. 

  1. Staršie vie viac 

Veľkou pomocou sú rady od starších študentov, ktorí už vie, ako to na škole chodí. Najlepšie školskej pomôckou je jednoducho kamarát zo staršieho ročníka, o tom niet sporu. Nehovoril náhodou niekto zo strednej, že pôjde práve na túto školu? 

Tip: Teraz to treba aktuálne nie je, ale do budúcnosti môže byť vypracovanie bakalárskej práce presne tým, čo budete potrebovať. Uložte si odkaz na neskôr. 

  1. Študijné oddelenie 

Ak potrebujete pri štúdiu vyriešiť čokoľvek, čo s ním súvisí, môžete navštíviť v úradných hodinách študijné oddelenie. Väčšinou máte priradenú pre váš odbor študijné referentky, alebo študijného referenta a s ním môžete riešiť všetko od zápisu do štúdia, registrácia, uznávaní a opakovanie predmetov, až po prerušení a ukončení štúdia. 

  1. Skriptá, učebnice a zápisky

K štúdiu a príprave na skúšky si vždy nevystačíte sa zápisky z prednášok a musíte siahnuť po učebniciach, skriptách alebo ďalšie literatúre. Ak sa rozhodnete knihy zhotovovať, stojí za to prezerať nástenky, podať si inzerát alebo sa popýtať starších študentov, či nie sú k mání už využité a podstatne lacnejšie. 

  1. Chodievajtena prednášky 

Na vysokej škole sa študujú predmety podľa študijných plánov. Študijný plán môžete meniť a študovať predmety ľubovoľne, musíte však splniť podmienky pre zápis predmetu. Pre postup do ďalšieho semestra budete potrebovať minimálny počet kreditov, ktoré práve účasťou na prednáškach získate.