Aké sú ženské stereotypy vo vzťahu k peniazom?

Vzťahy mnohých žien k peniazom nie je tak razantné ako v prípade mužov. V čom sa vôbec súčasné ženy líši vo vzťahu k peniazom od minulých generácií? Jeden model je k videniu aj dnes. Rad žien zotrváva v manželstve, ktoré nie sú funkčné len preto, že sú finančne závislé na svoje partnerovi. Boja sa osamostatniť sa s tým, že by nezvládli fungovať samé s deťmi. Aké ďalšie zhody alebo odlišnosti majú dnešné ženy v otázkach financií?

Finančné závislosť na mužovi

Niektoré ženy si stále myslí, že rodinným živiteľom je muž, a preto nechávajú všetku finančnú zodpovednosť na ňom. Sú to v mnohých prípadoch tie ženy, ktoré sa práve, ako bolo v úvode povedané, bojí osamostatniť a sú na muži finančne závislé. Peniaze sú pre nich tak trochu strašiakom. V rade prípadu ide o ženy s nižším vzdelaním. Naproti tomu je rad žien, najmä tých so stredným a vyšším vzdelaním, ktoré naopak v domácnosti prijímajú úlohe finančného ministra, ktorý stráži peňažné toky. Ich muži sa ich radi zbavia. Prinesú síce do spoločnej kasy svoj diel a nechajú si časť výplaty na svoje koníčky, ale nechcú už strážiť výdavky na každodenné nákupy, alebo splatnosť faktúr.

Obavy z investícií a partnerských diskusií pretrvávajú

Vynecháme Ak vyštudované ekonómky, ktoré bežne pracujú s pojmami ako akcie alebo aktíva, najskôr zistíme, že mnoho žien sa peňazí bojí, najmä pokiaľ ide o investície a väčší kapitál. Nie sú zvyknuté uvažovať v globálnejšom meradle, majú strach obchodovať. Akcionárov a biznismenov a všetko, čo s tým súvisí, vnímajú ako čisto mužský svet. Ku škode veci, mnohé ženy sa ukazujú ako prezieravé investorka, pokiaľ k tomu dostanú príležitosť. Ďalším aspektom je mužský a ženský vzťah k peniazom. Ženy majú často strach zveriť sa partnerovi s tým, že si napríklad kúpili novú sukňu. Majú obavu, že by im vyčinil. Pritom si on sám napríklad kúpi niečo v rovnakej cenovej relácii pre svoje koníčky. In tento stereotyp – strach z partnerských diskusií o peniazoch pretrváva z minulosti