Ako sa aktuálne darí českej ekonomike?

Aktuálna situácia vo svete práve nenahráva českej ani inej ekonomike. Keďže ale žijeme v Česku, zaujímať nás bude výhradne tá. Poďme sa pozrieť na posledné čísla, ktoré hovorí jasne. Aj keď ešte nie sme v červených číslach, situácia nie je dobrá a znateľne sa ekonomika zhoršuje. Nie však všetky odbory trpia. Aj napriek aktuálnej svetovej kríze sa darí energetike a strojárstvu a kovovýrobe.

Kto ťahá českú ekonomiku? Priemysel

Odvetvie, v ktorých môžeme pôsobiť, je veľa. Mnohým z nich sa však nedarilo. Medzi typické ťahúne českej ekonomiky, ktorý zlepšuje čísla, patrí priemysel, ktorý českú ekonomiku veľmi posilňuje. A aj vďaka nemu môžeme konštatovať, že ekonomika len spomalila, nie zastavila.

Z medziročných porovnaní vyplýva, že rast ekonomiky sa spomalil, ale sama produkcia bola o tri desatiny vyššia. Prispela k tomu veľmi výroba motorových vozidiel, ale je otázkou, či to bude tak aj naďalej. Po stránke nových zákaziek sa totiž výrobe automobilov príliš nedarilo, skôr naopak.

Nové zákazky dostali skôr odvetvie ako dopravné prostriedky, chemické látky alebo výroba kovových konštrukcií. Spomínaná výroba automobilov stagnovala.

Zahraničné obchode, vďaka

Nielen priemysel môžeme označiť za ťahúňa českej ekonomiky. Podobne sa darilo aj zahraničnému obchodu. Priaznivý vplyv na aktuálne štatistiky mal hlavne obchod s motorovými vozidlami alebo obchod s elektrinou, ktorý je teraz hlavnou témou na stole nejedného štátu.

Z druhého pohľadu sa príliš nedarilo stavebníctvu. Tento odbor sa s medziročným poklesom stretáva už piaty mesiac v rade. Nedarí sa ani pozemnému staviteľstvu, ani inžinierskemu staviteľstvu. A neočakáva sa, že by sa to v ďalších mesiacoch zmenilo. Vysoké ceny vstupných materiálov a zároveň ich nedostatok sú totiž veci, ktoré nejakému priaznivejšiemu otočeniu príliš nenahrávajú.