Kto má ako podnikateľ stopku?

Podnikať môže každý. Idea je to krásna, ale nereálna. Pravidlá a obmedzenia sú v oblasti podnikania striktné a hriešnici majú červenú. O tom, či je to tak nastavené správne, sa horlivo diskutuje. K zmene sa ale neschyľuje.

Zdanie klame

Podnikanie je v Českej republike pomerne rozšírené a stavia naň ľudia všetkých vekových kategórií. Človek tak ľahko nadobudne dojem, že ide o ľahko dosiahnuteľný cieľ a na ceste nie je výraznejších prekážok, ktoré by sen o tomto type práce mohli zmariť.

Obávaný záznam

Ľudí, ktorí majú záznam v registri trestov, je pomerne veľa. Nemá zmysel bazírovať na tom, či to bolo oprávnené, kde je v skutočnosti vina, čo ho k tomu viedlo, prečo to tak nakoniec dopadlo. Stalo sa, môže to stretnúť každého z nás. Otázkou zostáva, ak je záznam prekážkou pre začatie podnikania. Áno aj nie. Záleží totiž na mnohých faktoroch a detailoch odsúdenia. Až podľa toho sa určuje, či bude podnikateľovi umožnené ďalej pracovať a venovať sa svojmu odboru alebo ak dostane stopku a zákaz činnosti.

Krajná núdza

Zákaz podnikania je výnimočnou záležitosťou, ku ktorej sa pristupuje len zriedkakedy. Ide výlučne o prípady, keď sa preukáže súvislosť podnikania s trestnou činnosťou. Obmedzenie nikdy neprichádza samo, ale vždy spoločne s balíčkom ďalších sankcií ako je finančné vyrovnanie, pokuty alebo podmienené a nepodmienené odňatie slobody.

Český trestný poriadok len málokedy zasahuje do podnikania jednotlivca. Pokiaľ už sa tak stane, musí ísť o veľmi závažný prečin, kedy nie je zvyšok a iné cesty, ako sa z prípadu vymotať a zároveň sa vyvarovať ďalších podvodov a pochybení.

Tvrdé podmienky

Zákaz podnikania nemá pochopiteľne len podobu trestu ako dôsledku nevhodného správania a vedenia. Stopku majú aj všetci štátni zamestnanci. Súkromný biznis je pre túto sféru úplne tabu a jediným východiskom je výpoveď v zamestnaní a začatí podnikania. Iná možnosť, kde by bolo možné skĺbiť oboje, neexistuje. Vždy však treba dobre premyslieť všetky nástrahy, ktoré sa s životnou zmenou spájajú.