Maorovia sa tetujú. Prečo?

Každá krajina znamená inú tradíciu. Keď k nám prídu zahraniční turisti, čudujú sa vianočným stromčekom alebo tomu, ako prežívame veľkonočné sviatky. Keď prídeme do zeme s úplne inou kultúrou, taktiež sa čudujeme tunajším zvykom a tradíciám. Aj keď nám mnohé zvyky či tradície môžu prísť odporné, často až cez čiaru, je nutné to rešpektovať rovnako ako ostatní rešpektujú naše tradície. Nikto nebude svoje zvyky meniť len preto, že do ich krajiny zamieril turista. Ani Maorovia sa neprestanú tetovať len preto, že sa tomu čudujeme.

Ostatne viete, prečo sa Maorovia tetujú? Maorovia žijú na Novom Zélande a je na nich špecifické ich tetovanie, ktoré je síce veľmi bolestivá záležitosť, je to ale vec, ktorá sa musí podstúpiť. Len pre

zaujímavosť, tetovanie tu nevzniká pomocou ihly, ako je tomu zvykom u nás, ale robilo sa s pomocou kosteného noža alebo sekáčika. V pokožke sa vytvoril otvor, do ktorého sa neskôr vpravilo farbivo.

Aj keď je dnes táto technika menej bolestivá, stále prebieha podobne. Najčastejšie sa zdobia tváre, ale samozrejme sa nezabúda ani na iné časti tela.

Prečo sa Maorovia tetujú?

Tou hlavnou otázkou však je, prečo sa Maorovia tetujú. Tetovanie, ktoré si dodnes nechávajú robiť, má vzbudzovať v nepriateľoch istý rešpekt. Zatiaľ čo muži majú často potetovanú celú tvár, ženy si nechávajú tetovať predovšetkým pery a bradu. Tetovanie bolo odjakživa ukážkou postavenia v spoločnosti, podľa motívov išlo spoznať, o koho sa jedná. Niektoré motívy boli napríklad vyhradené len pre náčelníkov.

Ako vzniklo maorské tetovanie?

Otázkou tiež je, kde sa toto tetovanie vzalo, ako vzniklo. Okolo maorského tetovania poletuje mnoho legiend, napríklad jedna hovorí, že sa tetovanie dostal k tomuto kmeňu z podsvetia. Tejto legende verilo najviac Maorov, pretože išlo o bolestivý proces, ktorý musel mať na svedomí len diabol.

Tetovanie sa však neskôr stalo dôkazom odvahy, prvé tetovanie sa dostáva už v ranom detstve. Dodnes je tetovanie spájané aj s pôstom, pretože po tetovaní bývala tvár tak napuchnutá, že človek nemohol nič zjesť.