Pojmy zo sveta meny, ktoré sa vám pred dovolenkou do zahraničia môžu hodiť

Ak potrebujete kúpiť cudziu menu, môžete sa stretnúť s niekoľkými pojmami, ktorým bežný občan nemusí rozumieť. V tomto článku sa zameriame na ich vysvetlenie tak, aby ste ich pochopili aj bez ekonomického vzdelania.

Devízový alebo valutový kurz?

Možno už ste narazili na dva rôzne kurzy, devízový a valutový, ktoré sú k dispozícii. Ktorý sa týka práve vás? K tomu bude potrebné vedieť, aký je rozdiel medzi devízami a valutami. Valúty označujú cudziu menu, ktorá je v hotovosti. Devízy sú bezhotovostné finančné prostriedky, teda napríklad na bežných účtoch užívateľov.

Menový kurz

Pojem menový kurz určuje pomer, v ktorom je možné vymeniť jednotku jednej meny za jednotku inej meny. Pokiaľ to povieme konkrétnejšie, pochopíte to lepšie. Sledujeme napríklad kurz euro. Podľa kurzového lístka vidíme, že kurz eura je 25 Kč. To znamená, že 1 euro kúpite za 25 Kč. Ak máte 500 Sk, kúpite si 20 euro. Aby to ale nebolo také jednoduché, menový kurz môžeme ešte rozlišovať. A to hneď na dvakrát.

Menový kurz plávajúci a pevne stanovený

Podľa toho, ako veľmi sú menové kurzy regulované, ich môžeme rozdeliť na riadený plávajúce a pevne stanovený. Pevne stanovený kurz je daný – udáva kurz jednej meny voči inej mene. Plávajúci kurz sa ale môže pohybovať. Poznáme tieto dva druhy plávajúcich menových kurzov: riadený (je stanovený na základe výkyvov v ponuke a dopyte, štát ho reguluje iba vtedy, keď dôjde k veľkým výkyvom) a voľný (tu štát nezasahuje vôbec, kurz je teda tvorený iba pôsobením ponuky a dopytu).

Menové kurzy nominálne a reálne

Nominálny menový kurz chápeme ako počet jednotiek domácej meny, za ktoré môžeme kúpiť jednu jednotku zahraničnej meny. V prípade, že jednotka zahraničnej meny vyžaduje väčší počet jednotiek domácej meny, došlo k rastu nominálneho menového kurzu. Domáca mena oslabila. V opačnom prípade, keď dôjde k poklesu nominálneho menového kurzu, to znamená, že domáca mena posilnila. Reálny menový kurz je podiel domácej a zahraničnej cenovej hladiny, je plávajúci, mení sa v čase. Na jeho výpočet je potrebné poznať nominálny menový kurz.