Rímske Koloseum: Symbol Ríma

Tak, ako je Eiffelovka symbolom Paríža a pyramídy v Gíze zase Egypta, tak je Rímske koloseum symbolom Ríma. Stavba kolosea, jednej z najvýznamnejších talianskych pamiatok, sa začala v čase, keď sa cisár Vespasián snažil zahladiť stopy po svojom predchodcovi, slávnom cisárovi Neronovi. Na mieste, kde stával Nerónov Zlatý dom, nechal Vespasián postaviť koloseum. Stavba bola dokončená iba za osem rokov, v roku 80, za vlády cisára Tita. Na oslavu slávnostného otvorenia Rímskeho kolosea sa konali hry trvajúce sto dní, počas ktorých bolo zabitých veľké množstvo gladiátorov a zvierat.

Amphitheatrum Flavium

Pôvodný názov Rímskeho kolosea, ktorý mal v tom čase tri poschodia, bol Amphitheatrum Flavium. Názov Koloseum sa ujal oveľa neskôr, až na konci prvého tisícročia. Colossus bolo pôvodné označenie pre sochu cisára Nera, ktorá pôvodne stála v záhrade Zlatého domu neďaleko amfiteátra. Socha sa bohužiaľ nezachovala, ale na jej mieste dodnes stojí podstavec, na ktorom stávala.

V čase Flaviovcov, rodu z ktorého pochádzal Vespasián či jeho nástupca Tito, za ktorého vlády bola stavba dokončená, slúžilo koloseum výhradne pre gladiátorské zápasy. Aréna bola dlhá 190 metrov a široká 154 metrov, sedadlá amfiteátra, ktoré dosahovali do výšky necelých päťdesiatich metrov, boli schopné pojať až 55 000 divákov. Neskôr, keď boli gladiátorské zápasy zakázané, začal byť amfiteáter využívaný pre najrôznejšie verejné predstavenia, prednášky a pod.

Kadiaľ ku koloseu

Ku Koloseu sa môžete dostať vyhliadkovým autobusom, normálnym autobusom (linka 60 a 75) alebo metrom (modrá trasa B). Nezabudnite, že sa jedná o jednu z najviac navštevovaných pamiatok Ríma, a preto radšej počítajte s vysokou koncentráciou turistov. Koloseum je oveľa pôsobivejšie vo vnútri stavby ako zvonku, čo je dané tým, že je zasadené do centrálnej časti Ríma. Koloseum je otvorené v letných mesiacoch od 7 hod. do 19 hod. Vstupné do kolosea je 15,5 €. Vstupné pre občanov krajín Európskej únie do18 a nad 65 rokov je dotované a stojí 4,5 €, pre občanov vo veku 18 až 25 rokov stojí 10,5 €.