Akých chýb sa dopúšťame pri triedení odpadu?

Nejedna domácnosť prahne po jednom, a síce byť trochu ekologickú. Jedným z najjednoduchších krokov, ktorý k ekologickej domácnosti vedie je triedenie odpadu. Aj keď si človek hovorí, že sa jedná o jednoduchú záležitosť, napriek tomu sa dopúšťame mnohých chýb. Podľa posledných štatistík každá druhá až tretia rodina v tomto kroku chybuje. Poďme si ich definovať, aby triedenie odpadu už bolo naozaj bezchybné.

Do modrého kontajnera patrí iba papier

Je dôležité si predovšetkým ujasniť farby kontajnerov. Zatiaľ čo do žltého patrí plast, do modrého zase papier. A napriek tomu nejde vlak. Ak máte na vyhodenie papierové obaly, noviny alebo časopisy, prípadne lepenku, zošity alebo krabice, modrá je vaša cesta. Pozor si však dajte na konkrétne typy rádoby papierových produktov, ako sú voskované papiere, laminované papiere alebo mastné papiere. Tie v modrých kontajneroch nemajú miesto.

Rovnako nepatrí do modrého odpadu aj odpad, ktorý už bol vyrobený z recyklovaného papiera. Čiže ruličky od toaletného papiera, papierové obaly od vajec alebo podobné nemajú v modrých kontajneroch miesto.

Zubné pasty do plastu nepatria

Veľmi častou chybou, ktorej sa dopúšťame, je vhadzovanie zubných pást, aj keď umytých a vymytých, do žltých kontajnerov alebo do plastov. Lenže zubné pasty sem nepatria. Vnútri tuby sa totiž nachádza pomerne slabá hliníková vrstva, ktorá tak bráni bezproblémovému triedeniu.

Podobné je to v prípade obalu zo sušienok alebo obaly od zemiačikov. Ani tieto obalové materiály nepatria do žltého kontajnera, ale do zmiešaného odpadu.

Kam patrí sklo?

Samostatnou kategóriou je sklo, ktoré má samozrejme taktiež zriadené svoj vlastný kontajner. Konkrétne hovoríme o zelenom a bielom kontajneri. Inými slovami hovoríme o tom najľahšom, čo hravo vytriedite. Pokiaľ si nebudete vedieť rady, sledujte len samolepky na kontajneroch. Ostatne symboly sú nápomocné aj v prípade, že si nie ste istí tým, čo patrí do modrého a čo do žltého kontajnera.