Dbajte na psychohygienu

Správnym dodržiavaním hygienických návykov a doplňovaním vitamínov môžete predísť množstvu chorôb. Dnešná konzumná spoločnosť teda investuje do rôznych vitamínových prípravkov a piluliek na posilnenie imunity. Jeden aspekt zdravia býva ale stále opomínán- psychika. Rovnako dôležité ako pravidelné čistenie zubov, otužovanie, zdravá strava a pohyb je tiež zachovávanie psychickej pohody, udržiavanie duševného zdravia. Pravidlá, ktorá slúži na udržanie a prehĺbenie duševného zdravia sa skrývajú pod pojmom psychohygiena.

Naučte sa odpočívať

Jednou zo základných zásad psychohygieny je dostatočný odpočinok. V práci aj v osobnom živote sa môžete stretnúť s množstvom stresu, starostí a zhonom. Všetky tieto faktory negatívne ovplyvňujú psychickú pohodu a zaťažujú celý organizmus. Dôležité je si najmä po náročnom dni dopriať dostatok odpočinku a hlavne vedieť odpočívať. Ak budete po práci ležať v posteli a neustále si prehrávať vypäté situácie zo zamestnania, odpočinok neprebehne. Človek je totiž celistvá bytosť s biologickými, psychickými, sociálnymi a spirituálnymi vlastnosťami. Tieto zložky sa vzájomne ovplyvňujú. Ak budete odpočívať len fyzicky, ale vaše myslenie a psychika budú stále zamestnané riešením problémov, môžete byť vo výsledku úplne rovnako unavená, akoby ste boli neustále na nohách.

Skúste teda pri fyzickom odpočinku tiež odložiť starosti stranou a poriadne sa uvoľniť. Najjednoduchším spôsobom je presmerovanie pozornosti k uvoľňujúce aktivitě- treba čítania nenáročné knihy. Ak je pre vás uvoľnenie náročné, skúste pravidelne a uvedomelo dýchať a osvojiť si nejakú z relaxačných techník.