Financovanie bežného života: Polovica rodín dáva peniaze na jednu hromadu

Je jasné, že u nás stále prevláda v rodinách model, kedy je hlavným živiteľom muž. Zvyčajne je to práve mužská hlava rodiny, kto rozhoduje o väčších výdavkoch typu kúpa auta či bytu. Bežné výdavky domácnosti si naopak berie na starosti žena. 

Muži konajú s bankami 

Prieskumy potvrdzujú, že v tomto smere nemá Slovenská republika za sebou žiadne emancipačné vlny. Stále tu funguje typické tradičné rozdelenie rolí. Veľké financie rieši muž, tie malé sleduje obvykle žena. Čo to znamená v praxi? Napríklad aj skutočnosť, že sú to väčšinou muži, ktorí konajú s bankami, napríklad za účelom dohodnutia hypotéky alebo úveru. Viac ako polovica slovenských mužov sebavedome tvrdí, že v ich domácnosti majú tieto veľké produkty na starosti práve ony. U žien rokovania s bankami uvádza sotva tretina a ani muži im túto rolu väčšinou nepriznávajú. 

Ženy strážia rodinnú kasu 

Na druhú stranu ako ženy nemajú taký prehľad napríklad pri úrokových sadzieb bánk, muži sa zase neorientujú v otázke cien potravín. Bežné každodenné nákupy si väčšinou kupujú ženy a riadi tento tok financií. Preto dokážu nakúpiť úspornejšie než muž. Tu teda platí presne opačný pomer, než v prípade veľkých investícií. Polovica žien zastáva názor, že za rodinnú kasu zodpovedajú ony. Muži si to o sebe myslí asi v tretine opýtaných v prieskumoch. 

Prevládajú dva účty 

Pokiaľ ide o výšku príjmov a výdavkov, o tom majú české domácnosti tiež jasno. Len asi 1-2% ľudí netuší, koľko partner zarába. Zvyšok to vie aspoň orientačne. Prevláda pritom model financovania rodiny z dvoch samostatných účtov. Na spoločnej nákupy sa potom dohadujú na sume, ktorú dajú obaja spoločne dohromady – tak vyzerá model financovania v polovici prípadov našich domácností. Tretina má potom spoločný účet, na ktorý chodí príjmy oboch a z ktorého financujú po vzájomnej dohode bežné výdavky.