Kedy dochádza k pracovným úrazom? A čo ďalšie by ste o nich mali vedieť?

V priemere štyridsať percent podnikateľov úplne zabúda (či už zámerne alebo nie) nutnosť zaistiť bezpečnosť práce vo svojom podniku. Pracovníci nemajú ani potuchy o tom, aké povinnosti, ale aj práva sa na nich v rámci BOZP vzťahujú, a to je samozrejme zle. Minimálne za to hrozia nemalé pokuty, ako napokon recenzií na internete vyplýva. A tiež ako vyplýva zo štatistík, ktoré pojednávajú výhradne o tom, ako a kedy k pracovným úrazom najčastejšie dochádza.

Kedy najčastejšie dochádza k pracovným úrazom?

Pokiaľ by sme sa na pracovné úrazy mali pozrieť z pohľadu celého dňa, povieme, že takou najviac frekventovanou hodinou je desiata a jedenásta hodina popoludní. Ľudia totiž v tomto časovom úseku chcú dokončiť svoju rozrobenú prácu ešte pred prestávkou, preto podceňujú a nedodržiavajú pravidlá bezpečnosti, čo následne vedie k ujme na ich zdraví. Sú menej koncentrovaní, dochádza tak k chybným úsudkom.

A práve chybné úsudky alebo nedostatočná koncentrácia sú hlavné príčiny toho, prečo k pracovným úrazom dochádza. Niekedy však za to môže nerešpektovanie pravidiel, nepoužívanie pracovných ochranných prostriedkov alebo útok zo strany zvierat (zlosť psa alebo útok ošetrovaných hospodárskych zvierat).

Aká je najrizikovejšia skupina pracovníkov?

Keď sa na pracovné úrazy pozrieme z pohľadu toho, aká skupina je najrizikovejšia, povieme, že tou najrizikovejšou sú ľudia pracujúcich v práci prvé tri roky. Pracovnými úrazmi potom podľa štatistík trpia najčastejšie ľudia vo veku 21-30 rokov, ďalej tiež vo veku 41-50 rokov.

Dôvodom tak vysokého množstva úrazov u prvej skupiny je predovšetkým nedostatok skúseností, ale aj nedostatočná pozornosť, ktorú radšej investujú niekam úplne inam.

V akých odvetviach dochádza k pracovným úrazom najčastejšie?

Samozrejme môžeme tiež spomenúť, v akých odvetviach dochádza k pracovným úrazom najčastejšie. Medzi tieto odvetvia patria napríklad strojárstvo, ďalej tiež stavebníctvo alebo cestná nákladná doprava.