O koľko v Čechách zarábajú ženy menej, než muži?

V súčasnosti sa veľa diskutuje o mužských a ženských platoch. Odborníci poukazujú na to, že v niektorých odboroch a pracovných pozíciách dochádza k platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami. Ako táto nerovnosť vyzerá v praxi? Kde je najväčšie?

Finančné ohodnotenie až o tretinu nižšie

Ženy by mali mať rovnaké platy ako muži pracujúci na rovnakých pozíciách, volajú mnohé ženy. Majú pravdu. V platoch by nemala rozhodne fungovať finančnú nerovnosť. Zamestnanec na určitej pracovnej pozícii by mal dostať rovnaké finančné ohodnotenie bez ohľadu na to, či ide o muža alebo ženu. Ovšem v reáli to tak u nás vo firmách v mnohých prípadoch nefunguje. Existujú platové rozdiely. Štatistiky hovoria, že priemerné platy mužov prevyšujú platy žien až o 29%, teda v podstate tretinu. To už je veľká suma. Najvýraznejšie sú tieto rozdiely v strednom pracovnom veku, teda cca od 35 do 44 rokov. V prípade mladých alebo naopak starších zamestnancov sú tieto rozdiely nižšie.

Platové nožnice sa roztvárajú

Napríklad v kategórii zamestnancov do 24 rokov tento rozdiel je 20%, do 34 rokov potom 23%. Medzi 35-44 rokmi sa ale číslo vyšplhá až na 42%! Následne dochádza k znižovaniu, pretože vo veku 45-54 rokov je to 34%. Ide o to, že ženy vo všeobecnosti majú v niektorých odboroch nižšie platy. Neplatí to samozrejme všeobecne u všetkých odborov, sú odbory a pracovné pozície, kde muži aj ženy dostávajú úplne rovnaké platy. Najviac sa ale ony pomyselné platové nožnice roztvárajú v onom veku 35-44 rokov. Je to dané nástupom žien na materskú a rodičovskú dovolenku. Zatiaľ čo ženy svoju pracovnú pozíciu v tejto chvíli na niekoľko rokov opúšťajú, naopak muži na intenzívne pracujú a výsledkom je popisovaný rozdiel, ktorý ženy následne veľmi ťažko vyrovnávajú. Avšak snaha vyrovnať tieto rozdiely je bohužiaľ behom na pomerne dlho trať. My ženy teda musíme mát trpezlivosť.