Pitie jačej krvi či filipínskej drastické Veľká noc alebo zvyky, ktoré Európania nepochopia

Každá krajina má svoju tradíciu, bohužiaľ nie všetky tradície sa dajú ľahko pochopiť. Pokiaľ sa vydávate do zahraničných krajín, radšej sa vždy informujte o tunajších zvykoch a tradíciách, nech neskôr nie ste znechutení alebo prekvapení. V Thajsku sú takzvané žirafie ženy, surmské ženy majú vyťahané pery, pretože je dané, že ženy s vyťahanými perami sú krásne. Nechcite týmto tradíciám porozumieť, nepochopíte ich – to by ste v takýchto krajinách museli žiť. Okrem spomínaných tradícií existujú ešte ďalšie zvyky, ktoré Európania nemôžu nikdy pochopiť.

Samozrejme je mnoho zvykov a tradícií iných kultúr a národností, zamerajme sa však na Filipíny a Nepál.

Nepálci pijú jačiu krv

V Nepále sa verí, že jaci, ktorí majú dlhé chlpy, nie sú zdrojom mlieka a mäsa. Nepálci sú toho názoru, že sa jedná o zvieratá s veľmi, veľmi zdravou krvou. Ich zvykom je stretnúť sa vysoko v horách, kde spoločne jačia krv popíjajú.

Prebieha to tak, že najskúsenejší zo skupiny nareže krčnú žilu iba dospelým, urasteným zvieratám a následne krv nalieva do kalíškov ostatným. Nepálci sú toho názoru, že práve táto tradícia ich zachová zdravé a statné. Je nutné ale povedať, že zvieratá počas tohto procesu neumierajú. Je im brané len toľko krvi, aby mohla žiť spokojne ďalej.

Filipínske drastické Veľká noc

Niektoré sviatky sa naozaj veľmi prežívajú. Napríklad Veľkú noc na Filipínach nechcete zažiť. Filipínci sú vo väčšine katolíci, ktorí chcú nasledovať Krista v čase veľkonočných sviatkov. Je u nich teda zvykom, že v čase Veľkej noci tiahnu ťažké drevené kríže a dobrovoľne sa nechávajú bičovať. Niektorí sa dokonca nechajú aj ukrižovať.

Takto prežitá Veľká noc je z toho dôvodu, že sa Filipínci týmto spôsobom chcú ospravedlniť za svoje hriechy, chcú sa obetovať ako Ježiš, aby im bolo odpustené. Tradícia sa koná už viac ako päťdesiat rokov.