S Alzheimerom to nie je ľahké. Aké sú jeho príznaky?

Choroby, ktoré nás môžu v živote stretnúť, je mnoho. Niektoré sú krátkodobé, niektoré sa považujú iba za virózy, za ktoré môže slabý imunitný systém. Iné sú však veľmi závažné a môžu nás trápiť do konca života. Jednou z najviac nechcených chorôb je takzvaný Alzheimer alebo Alzheimerova choroba. Ide o veľmi závažné ochorenie mozgu, ktoré postihuje najmä staršie osoby. Počas choroby dôjde k nenávratnému poškodeniu mozgových buniek, taktiež ubudne mozgová hmota.

Čo je príčinou choroby, to sa však bohužiaľ nevie. Podľa mnohých lekárov a odborníkov je chyba najskôr vo viacerých faktoroch, ktoré choroba spúšťa. Nikto netuší, či za chorobu môže vírus alebo oslabená imunita či prípadne vplyv vonkajšieho prostredia.

Ako sme však spomenuli, najviac ohrození sú ľudia starší. S pribúdajúcim vekom riziko choroby stúpa doslova rýchlosťou blesku. Podľa odborníkov môže choroba poškodzovať bunky už v šesťdesiatpäť rokoch, avšak k plnému prepuknutiu choroby môže dôjsť až v osemdesiatich rokoch.

V súčasnej dobe sa nachádza v Českej republike zhruba sto tisíc prípadov, avšak počíta sa s výrazným rastom vďaka tomu, že populácia starne.

Aké sú príznaky choroby?

Príznakov Alzheimera alebo Alzheimerovej choroby je niekoľko. Medzi hlavný symptóm patria poruchy pamäti, ľudia strácajú vedomie o tom, čo mali na obed alebo čo dnes robili, prečo dali do rúry kľúče alebo podobne. Ďalším častým symptómom sú poruchy reči. Ľudia skrátka zabúdajú na to, ako sa čo vyslovuje. Môže však dôjsť aj k zmene osobnosti, prípadne k zmene správania. V krajných prípadoch sa vyskytujú aj halucinácie alebo problémy s chôdzou.

Ako sa choroba Alzheimer lieči?

Čo sa týka liečby choroby, jedná sa bohužiaľ o smrteľnú chorobu, pri ktorej človek dokáže žiť zhruba osem rokov – udávajú lekári. Na zmiernenie choroby a príznakov sa podávajú mnohé lieky, patria k nim napríklad hypnotiká, neuroleptiká alebo antidepresíva, ktoré zmierňujú depresie.